KMP logo footer

Adakah KMP akan menyediakan ujian penilaian prestasi sebelum saya menamatkan pengajian di sini?

SUMBER BANTUAN TAMBAHAN
SUMBER BANTUAN TAMBAHAN